Professors

Hoessein

MEESTER GROEP 8

Hoessein is een grappige jongen, heeft een Limburgs accent en zit vol ambitie. Hoessein is uitgesproken en zijn mening is vaak goed doordacht. Aan de Technische Universiteit te Delft volgt hij de opleiding Civiele Techniek en geeft daar binnen ook les als student-assistent. Binnen dit project geeft Hoessein zowel taal als rekenen aan groep 8.

TOP