Wilt u extra begeleiding voor uw kind?

Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een allochtone achtergrond gemiddeld laag scoren op de CITO-toets. Door omstandigheden zoals taalachterstand of een omgeving die hen niet stimuleert benutten zij niet hun volste potentiaal en daar willen wij verandering in brengen.

Wie zijn wij?

Wij zijn Afghaans-, Iraaks-Nederlandse studenten en wij willen uw kind graag een training aanbieden om zijn laatste jaren op de basisschool tot een succes te maken. Wij zagen namelijk een behoefte hiervoor in onze gemeenschap.

Plan van aanpak.

De training wordt aangeboden aan Afghaans-Nederlandse en Iraaks-Nederlandse leerlingen uit groep 7 en 8 begin september 2014. De focus van de trainingen zal zich niet beperken tot de Cito-toets maar dient ook ter ondersteuning voor de kinderen in hun laatste jaren van de basisschool.
De lessen zullen worden gegeven in Stiching Al Cauther aan de Uitenhagenstraat 12 in Den Haag.