artikel 9 99 overweldigd verbijsterd, erg onder de indruk
100 subliem heel erg mooi of goed
101 eigenaardig raar, anders dan normaal
102 opgetogenheid blijdschap, blijheid, enthousiasme
103 kostuum broek met daarbij horend kort jasje en eventueel vest
104 verontwaardigd erg boos om iets wat je is aangedaan
105 psychiatrisch ziekenhuis ziekenhuis voor mensen die geestelijk ziek/gestoord zijn
106 aarzelde twijfelen, niet zeker weten of je iets moet doen
107 toon klank met een bepaalde hoogte
108 veroorzaakt doen ontstaan, de oorzaak zijn van dingen die volgen, maken
artikel 10 109 delegatie een paar mensen die een groep vertegenwoordigen, paar mensen die names een groep ergens heen gaan. VB: koningin ontmoeten, niet het hele volk kan gaan dus je stuurt paar mensen die names het volk gaan.
110 gelederen groep, kring
111 wel degelijk echt wel, zeker
112 slechte arbeidsomstandigheden slechte omstandigheden waarin iemand zijn werk moet doen, zoals slecht voor je veiligheid, slecht voor je gezondheid
113 conferentiecentra plek waar een bijeenkomst wordt gehouden en waar mensen over een bepaald onderwerp praten/discussieren
114 ambassades gebouw waar de groep vertegenwoordigers van een land in het buitenland zitten; zoals de nederlandse ambassade in libanon, of de iraakse ambassade in nederland
115 officials officiele delegatie van een land of organisatie, iemand/paar mensen die als vertegenwoordiger van een groep ergens heen gaat
116 minister beroep van iemand die in de regering van een land zit, je hebt verchillende soorten; minister van buitenlandse zaken, minister van veiligheid en justititie enz
117 overheid regering van een land/stad, zoals rijk, gemeente, provincie
118 reputatie goede/slechte naam die iemand heeft, hoe andere mensen over hem denken
119 Vakbond vereniging van werknemers om hun belangen te beschermen
120 vakbondsleden leden van een vakbond
121 vakbeweging meerdere vakbonden samen
122 vergaarde verkregen, in dit geval verkregen informatie
123 mensonterende omstandigheden omstandigheden die onmenselijk zijn, beestelijke omstandigheden
artikel 11 124 schamele loon armoedig, lage loon
125 verwonderd verbaasd
126 rovers iemand die steelt, dief
127 zwaar beladen vol met lading, vol met spullen
128 parels
129 edelstenen zeldzame, kostbare stenen
130 derde maal derde keer
131 afgunstig jaloers
132 welvaart rijkdom
133 list een plan, een val
134 onderzijde onderkant
135 pek zwart, kleverig, brandbaar plaksel dat je gebruikt om iets mee in te smeren
136 gerecht rechter
137 wagen inspannen klaarmaken,starten
138 bevend trillend
Artikel 12 139 mager er weinig vet
140 weldoorvoed Dik
141 zwervend aan het rondlopen zonder een vaste plek hebben te slapen
142 woud groot bos met hoge bomen die dicht bij elkaar staan
143 ellende hele slechte toestand/gebeurtenis
144 voortdurend steeds, gebeurt de hele tijd
145 opgejaagd gestrest, gespannen
146 schooier iemand die er arm uitziet
147 het erf grond dat bij een boederij of woning hoort, op deze stuk grond is nog niks gebouwd
148 malse kippenboutjes zacht en sappige kippenboutjes
149 kliekjes resten dat van een maaltijd overblijft, etensresten
150 overvloed er is dan van iets veel meer dat nodig is
151 ontroerden er komen emoties dan naar boven door iets ergs moois of zielig